ข้อมูลออกใบเสร็จ

ภาษาไทย (Thai)

บริษัท เออร์เบิน เวลธ์ ยูเนียน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ผู้เสียภาษี:
0-10-55660-3-716-9

ที่อยู่ (ที่ตั้งบริษัท – สำหรับออกใบเสร็จ) :
324/54 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ, 10800

E-Mail:
[email protected]

หมายเลขโทรศัพท์:
02-430-1530

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: [หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล] [ใบ ภพ.20 – ภาษีมูลค่าเพิ่ม]

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารและสินค้า (ระวัง! !!! ไม่ใช่ที่อยู่ออกใบเสร็จ !!!)
888/225 ถนนกรุงธนบุรี คลองสาน คลองต้นไทร กทม. 10600


English (ภาษาอังกฤษ)

URBAN WEALTH UNION COMPANY LIMITED (HEADQUARTER)

REGISTRATION ID/TAX ID:
0-10-55660-3-716-9

Address:
324/54 Pracharat 1 RD.
Bang Sue,
Bang Sue,
Bangkok, 10800
Thailand

E-Mail:
[email protected]

Phone Number:
+662-430-1530